Erik Johnsson

Erik Johnsson
Titel
Advokat

Språk
Svenska, engelska, tyska, japanska

Rättsområden
Affärsjuridik
Insolvens och obeståndsrätt (konkurser)
Processer och skiljeförfaranden
Skadestånds- och försäkringsrätt
Straffrätt (brottmål)
Asylrätt

Kontor
Hässleholm
Kristianstad
Älmhult

Telefon
0451-71 04 06

E-post
erik.johnsson @ amberadvokater.se

Erfarenhet
Amber Advokater 2008-
Tingstjänstgöring, Blekinge tingsrätt 2006-2008
Jur kand, Lunds Universitet 2006
Internationell affärsjuridik, Nagoya University, Japan, 2005/2006
Magisterexamen i mänskliga rättigheter, Malmö högskola 2001