Magnus Lindsten

Magnus Lindsten
Titel
Advokat
Ägare Amber Advokater Karlskrona
Ledamot i ledningsgruppen för Amber

Språk
Svenska, engelska

Rättsområden
Affärsjuridik
Insolvens och obeståndsrätt (konkurser)

Kontor
Karlskrona

Telefon
0455-34 11 12

E-post
Magnus.lindsten @ amberadvokater.se

Sekreterare
Annika Green

Erfarenhet
Amber Advokater
Advokaterna Håkansson, Palm & Lindsten
Tingstjänstgöring vid Södra Roslags tingsrätt
Jur kand, Civ Ek vid Lunds universitet

Styrelseuppdrag
Styrelseordförande i bland annat Tarsier Studios AB och AloInvest AB
Ledamot i Carlqvist Bil AB, Wahlqvist Måleri AB och Saxatile Fastigheter AB
Ordförande i Södra Avdelningen av Sveriges advokatsamfund