Mikael Halonen Carling

Titel
Advokat
Delägare
Ledamot i ledningsgruppen

Språk
Svenska, engelska, tyska

Rättsområden
Affärsjuridik
Insolvens och obeståndsrätt (konkurser)
Straffrätt (brottmål)
Fastighets-, hyres- och entreprenadrätt

Kontor
Värnamo

Telefon
0370-37 87 72
070-292 53 90

E-post
mikael.halonen.carling @ amberadvokater.se

Sekreterare
Martina Lindahl

Erfarenhet
Amber Advokater 2010-
Statens jordbruksverk 2008-2010
Stockholms universitet, jur kand 2008
Egen företagare 2003-2007
Internationella Handelshögskolan, affärsrättslig magisterexamen 2003