Transaktioner

ArcQor har förvärvats av W5 Solution

Amber Advokater har företrätt säljaren ArcQor Holding i samband med ingående av avtal om att överlåta 100 procent av aktierna i försvarsinriktade företaget ArcQor AB, specialiserade på batteriladdning, till försvarsföretaget W5 Solutions, ett företag listat på Nasdaq First North Growth Market. I samband med överlåtelsen tecknade säljaren nyemitterade aktier i W5 Solutions. För mer info, se W5 Solutions acquires ArcQor AB – W5 Solutions.

Amber Advokaters team har letts av Carl Tauson.