Transaktioner

Sjöstugans Camping har förvärvats av First Camp

Amber Advokater har företrätt säljaren Riffler Holding i samband med ingående av avtal om att överlåta 100 procent av aktierna i Sjöstugans Camping till Sveriges största campingkedja First Camp.

Amber Advokaters team har letts av Carl Tauson.