Amber Advokater företrädde framgångsrikt Invexito i skadeståndstvist efter Region Blekinges felaktiga upphandling

Nu står det klart att tingsrättens dom inte kommer att överklagas. Advokat Henrik Månsson är specialiserad på tvister och domstolsprocesser och företrädde Invexito i skadeståndsmålet i Blekinge tingsrätt.
– Det är glädjande att domstolen gått på vår linje och kommit fram till att Region Blekinge brustit vad gäller upphandlingen och att bolaget därför har rätt till skadestånd. Det är viktigt för trovärdigheten kring systemet med offentlig upphandling att det finns en möjligt att få skadestånd när den upphandlande myndigheten faktiskt har gjort fel, säger Henrik Månsson.

Henrik Månsson
Henrik Månsson, Karlskrona

Bakgrunden till tvisten är att Region Blekinge behövde ett nytt materiallager och förde diskussioner med Invexito under 2015 om att hyra utrymme i deras lokaler. Året därpå skrev Region Blekinge dock kontrakt med ett annat företag om att bygga ett helt nytt materiallager. Detta avtal förklarades ogiltigt av domstol i en annan rättsprocess under 2017. Det var upprinnelsen till den nu avslutade skadeståndstvisten mellan Region Blekinge och bolaget. Tingsrätten ger Invexito rätt i merparten av alla sakfrågor och gör en fri bedömning av skadeståndsbeloppet när de dömer Region Blekinge att betala tre miljoner kronor.
Om man inte kommer överens i civilrättsliga frågor är det enda alternativet ofta att ansöka om stämning i tingsrätten.
– Det kan ibland vara svårt att som mindre företag slåss mot större aktörer med större ekonomiska muskler, såsom Region Blekinge i detta fall. Därför känns det extra bra när det går vägen. Min klient har förlorat mycket pengar på Region Blekinges agerande, men har nu fått upprättelse genom tingsrättens dom, betonar Henrik Månsson.