Barnfridsbrott införs i brottsbalken

Nu är det klart att barnfridsbrott ska införas i brottsbalken. Det innebär att det från den 1 juli i år blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation.

Genom förslaget får dessa barn status som målsäganden istället för vittnen, vilket innebär möjligheter att få ett eget rättsligt biträde, att höras av polis (dvs komma till tals) och att begära skadestånd.  

Enligt beslutet ska gärningspersonen kunna få fängelse i upp till två år. Är brottet grovt gäller fängelse i lägst nio månader och högst fyra år.

Läs mer

Vårt tidigare inlägg: Nytt brott kan införas för att skydda barn

Läs mer om lagen på riksdagen.se

Kontakta våra jurister som tar uppdrag som målsägandebiträden!