Norrvidinge förvärvas av Bellman Group

Norrvidinges ägare har idag undertecknat överlåtelseavtal med Bellman Group AB (publ). Amber Advokater företräder genom Magnus Lindsten, Eleonor Kjellén och Lisa Danielsson säljarna i transaktionen. Tillträde förväntas ske i juni 2021. Norrvidinge omsatte 931 MSEK 2020. Bolaget sysselsätter 400 medarbetare och förfogar över drygt 350 transport- och maskinenheter med förare.

Norrvidingegruppen tillhandahåller transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial i södra Sverige. Gruppen består av Norrvidinge Lastbilscentral AB, Grus & Makadam Syd AB och EliaExpress i Halmstad AB.

Bellman Group har inte tidigare varit representerad i södra Sverige där Norrvidinge har en mycket stark position.

Läs mer i pressmeddelandet från Bellman Group.