Tomas Granqvist – nybliven advokat som brinner för att lösa tvister

Affärsjuristen Tomas Granqvist hittar du på vårt Värnamokontor. Efter kurser och avlagda prov har han tagits upp i Advokatsamfundet och är nu advokat. Tomas har riktat in sig på affärsjuridik och tvister och här ger han ett par tips till dig som hamnat i eller är på väg att hamna i en tvist. Men först vill vi veta lite mer om Tomas!

Tomas beskriver sig själv som en ambitiös och idérik advokat som jobbar för att göra livet enklare för människor oavsett om de är privatpersoner eller företagare.

Har du någon inspirationskälla?

− Jag har mött och jobbat med en rad olika jurister som jag uppfattar som synnerligen kompetenta. Några står ut i samtal, några i text, och några i arbetskapacitet, säger Tomas.
− Det viktigaste för mig, som jag anser att alla bra jurister gör, är att vara koncis och att göra saker enkla att förstå, säger Tomas. Om arbetet jag gör framstår som enkelt är det en styrka. Man ska aldrig komplicera saker och ting.

Varför valde du juridik?

− Jag visste att jag ville läsa vidare men hade flera spår att välja på. Valet föll till slut på juridik och efter att ha läst de första kurserna på juristprogrammet i Stockholm kände jag att det var rätt för mig och att det var en bra utbildning, berättar Tomas. Dessutom såg jag ärligt talat lika mycket fram emot att studera som att leva och bo Stockholm en tid, skrattar han.

Vad kan tvister handla om?

Affärsjuridik innebär ofta upprättande av avtal eller granskning av avtal, arbete med bolagsöverlåtelser eller att vara stöd till företag i olika bolagsfrågor. Tomas arbetar en hel del med tvister som rör fastighetsrätt, entreprenadjuridik och skadestånd. Det handlar ofta betalningskrav eller bestridanden av betalningskrav i frågor om till exempel fel. Det kan till exempel vara fel i fastighet, fel i utfört arbete, skadestånd eller andra typer av avtalsbrott.

Vilka förväntningar har klienten?

Vissa klienter vill veta allt och ha en tät dialog i ärendet, medan andra vill överlåta juridiken till advokaten med ett ”jag litar på dig”. Då är det viktigt att vara lyhörd och inte prata en massa juridik som klienten inte är redo att ta till sig, menar Tomas och trycker extra på att klienten alltid behöver veta hur domstolsprocessen går till och hur kostnader fördelas, för att kunna fatta välgrundade beslut som rör tvisten.

− Oavsett ärende tycker jag att det är viktigt att informera klienten om hur jag resonerar och hur jag jobbar, säger Tomas, så att vi får ett så bra samarbete som möjligt.

Ett tips för dig som har hamnat i eller är på väg att hamna i en tvist

− Om du befinner dig i en tvist och står inför en domstolsprocess är det viktigt att du rannsakar dina argument så att du inte begär för mycket eller bestrider för mycket, för gör du det finns risken att du får betala rättegångskostnader om du förlorar delar av målet, säger Tomas.

Tomas har jobbat med affärsjuridik och tvister på Amber Advokater i Värnamo sedan 2019 och från och med nu alltså som advokat. Grattis!

Kontakta Tomas