Visste du att du kan dömas för brott även om du inte är på plats i rättssalen?

Juridikstudenten Emilia Hallberg gör sin uppsatspraktik på Amber Advokater och har ett stort intresse för rättssäkerhetsfrågor. När vi bad henne lyfta något som hon tror att många inte känner till så ställde hon frågan: Visste du att du kan dömas för brott även om du inte är närvarande vid huvudförhandlingen?

Emilia Hallberg, juridikstuderande med praktik på Amber Advokater, funderar mycket på olika juridiska situationer.

– Den svenska rättsprocessen bygger bland annat på principerna om omedelbarhet och muntlighet, säger Emilia. Det innebär att en dom ska grundas på vad som framkommit under huvudförhandlingen. Trots det finns det möjlighet för domstolen att avgöra mål även om den tilltalade inte är på plats, så länge målet är av enklare karaktär och domstolen bedömer att saken kan utredas tillfredsställande. Den tilltalade ska även ha fått del av åtalet och blivit kallad till huvudförhandlingen.

Hur ska domstolen veta vad en tilltalad har att säga, om personen inte är närvarande under huvudförhandlingen?

– Om den tilltalade inte är på plats under huvudförhandlingen, kan polisförhör som hållits med personen läsas upp och blir då s k processmaterial. Tillsammans med annat material som talar för den tilltalades skuld kan domstolen avgöra målet. Domstolen kan också i vissa fall avgöra mål på det här sättet trots att den tilltalade inte har fått en försvarare, eftersom brott av enklare karaktär inte alltid ger rätt till en offentlig försvarare.

Vad innebär det för den tilltalade?

– Även om personen har godkänt polisförhör från förundersökningen så finns det risk att förhöret inte återspeglar exakt vad den tilltalade menat. Det finns även risk för att den tilltalade och förhörsledaren missförstått varandra. Trots det kan domstolen komma till ett avgörande baserat på de uppgifterna. Det gäller även om personen har nekat till brott i polisförhör. Det ställs därmed höga krav på att åklagare och domstol upprätthåller objektiviteten.

Varför har domstolen möjlighet att avgöra ett brottmål på det här viset?

– Dels utifrån de effektivitetskrav som finns, dels utifrån samhällsekonomiska krav. Domstolen måste i en sådan situation göra en avvägning mellan intresset att avgöra mål och intresset att tillvarata den tilltalades rättigheter.

Är det rättssäkert att domstolen kan avgöra mål utan att den tilltalade är på plats?

– Det kan givetvis ifrågasättas, särskilt i de fall där den tilltalade inte förordnats en försvarare. De finns då en risk för att rättssäkerheten urholkas. Samtidigt ska det inte löna sig för den tilltalade att frivilligt utebli från huvudförhandlingen. Domstolen måste kunna avgöra mål i de fall det anses finnas tillräckligt med bevisning trots att den tilltalade inte infinner sig till huvudförhandlingen.

Läs mer om brottmål och våra tjänster här!

Andra inlägg om brottmål