Kommer jag få fängelse för detta?

En av de vanligaste frågorna vi får när vi möter en klient som är misstänkt för brott är: Kommer jag att få fängelse för detta? Här berättar advokaten Sebastian Utterström vad som avgör om du får fängelse eller annan påföljd.

När vi vet vilket brott en klient misstänks för förklarar vi också hur straffskalan ser ut för det brottet. Straffskalan för varje brott finns i Brottsbalken, som du bland annat kan hitta i den blå lagboken, på riksdagens hemsida eller via t ex sidan www.lagboken.se.         

– Många blir oroliga när de hör ordet fängelse. Men straffskalan säger inte allt om straffet, eller vilka andra påföljder som kan bli aktuella, inte ens när ett brott endast har fängelse i straffskalan, säger Sebastian.

Här kommer vi fördjupa oss i just brott med endast fängelse i straffskalan. Det kan till exempel handla om misshandel, skadegörelse eller stöld. För ungdomar gäller andra bedömningar, så det vi beskriver här gäller när vuxna har brutit mot lagen.

Straffvärde och straffmätning

När någon döms för brott med enbart fängelse i straffskalan, bestäms först brottets straffvärde. Straffvärdet kan enklast beskrivas som ett värde på hur klandervärt domstolen anser att det aktuella brottet är. Det mäts i antal år, månader och veckor. Domstolen tar då hänsyn till en rad olika omständigheter: Hur stora skada har orsakats? Hur stort värde på det stulna?  Det kan finnas försvårande omständigheter, som att misshandel har begåtts mot någon som saknat möjlighet att försvara sig. Eller förmildrande omständigheter, som att misshandeln begåtts efter provokation.

När straffvärdet är fastställt gör domstolen en straffmätning och tar då bland annat hänsyn till  personliga förhållanden, t.ex. om den dömde är ung eller gammal eller förlorar sitt arbete på grund av domen.

Domstolen söker lindrigare påföljd än fängelse

Efter att domstolen har bestämt ett straffvärde för det aktuella brottet, ska den välja påföljd. Det domstolen då överväger är:

  • Fängelse
  • Villkorlig dom i förening med samhällstjänst eller böter
  • Skyddstillsyn (som också kan förenas med böter, samhällstjänst eller föreskrift om viss behandling).

Domstolen ska alltid titta på förutsättningarna för en lindrigare påföljd än fängelse.

– Det finns alltså en strävan att inte döma personer till fängelse förrän det saknas andra bra alternativ eller om det av någon orsak är nödvändigt, förklarar Sebastian.

När fängelse är enda alternativet

Skäl som talar för att personen trots allt ska dömas till fängelse är om straffvärdet är högt (över ett år), det aktuella brottets art eller om den tilltalade (den brottsmisstänkte) tidigare gjort sig skyldig till brott.

Med brottets art avses brott som anses vara speciella och som i regel ska ge fängelse. Exempel på sådana brott är grovt rattfylleri, misshandel, våld mot tjänsteman, mened och övergrepp i rättssak.

Om varken brottets straffvärde, art eller återfall talar för fängelse, ska domstolen alltså försöka döma till en annan påföljd.

Personliga förhållanden kan påverka

För att kunna avgöra vad som är bäst för den som ska dömas, har domstolen i förväg kontaktat Kriminalvården som i sin tur har haft ett möte med den tilltalade för att få veta mer om hans/hennes person och livsförhållanden.

  • Förekommer missbruksproblematik?
  • Finns psykisk ohälsa med i bilden?
  • Är personen tidigare dömd?
  • Har personen barn och arbete?

Allt detta kan påverka domstolens bedömning.

Skyddstillsyn

Om den misstänkta personen har en missbruksproblematik, befinner sig i kriminella miljöer eller annars riskerar att återfalla i brottslighet finns det oftast ett övervakningsbehov. Då kan det vara aktuellt med en skyddstillsyn tillsammans med någon form av behandling.

Villkorlig dom

Om personen lever under fullt ordnade förhållanden och saknar övervakningsbehov kan påföljden i stället bli villkorlig dom. Den förenas oftast med böter eller samhällstjänst. Villkorlig dom är vanligast för personer som inte är dömda för något brott tidigare.

Kontakta oss om du är misstänkt för ett brott

Det är alltså många fler omständigheter som spelar roll för vilken påföljd som domstolen dömer ut än enbart straffskalan. Om just du är misstänkt för brott och är kallad till förhör, är du alltid välkommen att kontakta någon av våra advokater för att ställa frågor om det som du är misstänkt för och om du har rätt till en offentlig försvarare. På denna sida hittar du våra försvarsadvokater.

Aktuellt

Våra försvarsadvokater