Amber Advokater rekonstruerar AB Skara Stadshotell

Skara stadshotell är ett välkänt och anrikt hotell beläget centralt i Skara. Hotellet har drivits i familjen Rosers regi sedan 1966. Bolagets verksamhet består av två delar; dels hotell- och konferensverksamhet, dels cateringverksamhet. Bolaget anlitas regelbundet i samband med stora företagsevent både i Sverige och internationellt. Sedan en tid tillbaka har bolaget betalningssvårigheter.

Foto: Skara Stadshotell

I dagarna har Skaraborgs tingsrätt mot bakgrund av den rekonstruktionsplan som tagits fram, beslutat att rekonstruktionen får fortsätta.

Amber Advokaters team i rekonstruktionen är Anna von Knorring och Mats Aronson.

Rekonstruktörer