Ny delägare i Amber Advokater

Sebastian Utterström kliver in som delägare

Sebastian Utterström har arbetat sedan 2012 på Amber Advokater. Först som nybakad jurist, senare som advokat. Nu kliver han också in som delägare i advokatbyrån. Han brinner för att inspirera unga att välja advokatbanan.

Sebastian har arbetat tillsammans med de två andra delägarna i Värnamo, Mikael Halonen Carling och Johanna Lindén, nästan lika länge som han har arbetat på byrån och de har en gemensam syn på hur advokatverksamheten ska bedrivas. En stark lokal förankring och professionell juridisk rådgivning är grunden för byråns arbete.

Sebastian ser ett par utmaningar för byrån under kommande år. Dels att företagen i bygden fullt ut hänger med på generationsväxlingen i byrån, precis som många av företagen själva genomgår en generationsväxling. Dels att över tid hitta rätt jurister till byrån för att rekrytera ytterligare en ny generation advokater till Värnamo.

Vill inspirera unga att bli jurister och återvända till Värnamo

– Det är viktigt att vi kan inspirera gymnasieungdomar till att bli advokater och att de vet att det finns en fullservicebyrå i Värnamo när de är redo att vända hem, menar Sebastian, som också är engagerad i vilken litteratur som används inom gymnasiets kurser i juridik. Här är statsrätten och landets grundlagar av särskild vikt, eftersom det är dessa regler som hela samhället juridiska system vilar på oavsett rättsområde.

Storstäderna erbjuder ofta lite ”flashiga” jobb, men hos Amber Advokater är jobbet även hållbart över tid, säger Sebastian. Klientfokuset är detsamma och juridiken är lika avancerad. Dessutom får juristerna tidigt ta ansvar för egna ärenden och klientkontakter.

Att tidigt våga och lära sig att ta ansvar och ta sig an ansvarsfulla roller tror Sebastian gäller över lag för unga vuxna. Ju förr man lär sig ta ansvar, desto lättare blir yrkeslivet.

Varför blev du jurist?

Sebastian inspirerades tidigt av sin morbror som är advokat. Tillsammans med sitt intresse för samhällsfrågor, moralfilosofi och etiska frågor låg det inte långt borta att söka sig till juristlinjen.

– Det var inte planerat att återvända från Uppsala till Värnamo efter studierna, säger Sebastian. Men jag fick kontakt med advokaten Bertil Stridh på Amber Advokater och erbjöds praktik under studietiden och kände direkt att det var rätt för mig.

Vad är intressant med att vara advokat?

Sebastian menar att det är givande att träffa så många olika människor i yrket.

– Det är extra givande när jag som advokat känner att jag kan göra skillnad, säger Sebastian som arbetar främst med brottmål, offentlig rätt och vårdnadsmål.

Han konstaterar att det finns ärenden där utgången kan te sig tydlig för de inblandade och där han som advokat upplevs inte kunna påverka så mycket, men det finns många tillfällen där han genom sitt arbete som advokat kan ha en avgörande roll i hur det går i domstolen. Oavsett utgångsläge så trycker Sebastian på att klientens upplevelse av resan tillsammans är viktig och han vill lotsa klienten genom processen på bästa sätt.

– Min roll är inte att döma någon, utan att bidra till en rättssäker process där klienten kommer till tals. Det är viktigt att man känner sig sedd och lyssnad på, och många gånger är advokaten den enda som kan erbjuda detta för en person i en svår situation.

Sebastian Utterström blir delägare per 1 januari 2023.