Konkursanbud Bjärnors konditori i Hässleholm

Välkommen med skriftligt anbud på verksamheten senast den 31 mars.

Bjärnors Konditori har bedrivit konditoriverksamhet från förhyrda lokaler i Hässleholm. Omsättningen har uppgått till ca 5 MSEK årligen. Bolaget försattes i konkurs den 14 mars 2023.

Anbud

För konkursboets räkning infordras härmed anbud på den bedrivna verksamheten innefattande maskiner och inventarier, varulager samt immateriella rättigheter såsom firmanamn och varumärke.

Skriftligt anbud ska skickas till biträdande juristen malin.bjornsson@amberadvokater.se senast den 31 mars 2023. Fri prövningsrätt och rätt att under anbudstiden överlåta egendom under hand förbehålles.

Anbudsunderlag

Visning

Visning av egendomen sker efter överenskommelse.

Kontakt

Närmare upplysningar kan erhållas av Malin Björnsson, tel. 0451-710 407 eller konkursförvaltaren Niklas Sigesgård, tel.  0451-710 403.

Ytterligare konditoriverksamhet i konkurs