Konkursanbud gällande First Class Padel Eksjö AB

Padelanläggning i centrala Eksjö med utomhusbanor i Vetlanda, Tranås och vid Eksjö camping söker ny ägare. Anläggningen består av två ihopbyggda fastigheter samt fyra utomhusbanor. Skicka ditt skriftliga anbud till konkursförvaltaren.

Objektsbeskrivning

Objektet utgörs av två fastigheter. Fastigheterna är en idrottsanläggning avsedd för padel med 5 padelbanor inomhus, varav en singelbana. På fastigheterna finns en byggnad, som utgörs av en äldre byggnad som byggts samman med en under 2021 nyuppförd byggnad.

Totalarealen för fastigheten Eksjö Nannylund 8 uppgår till 1776 kvm och för Eksjö Nannylund 5 till 2 420 kvm.

I den nybyggda delen finns huvudsakligen 4 padelbanor, öppna sällskapsutrymmen, ett konferensrum, ett kök, samt ett entresolplan med ett sällskapsutrymme och plats för träningsredskap.

I den äldre byggnadsdelen finns bland annat en padelbana för singelspel, en träningshall, omklädningsrum för damer och herrar med en gemensam bastu och ett mindre sällskapsrum. Träningshallen är för närvarande uthyrd för gruppträning till ett närbeläget gym.

För fullständig beskrivning, se bilagorna och bilderna nedan.

Bilagor

Bilder

Eksjö, padelhallen, exteriör nya delen

Exteriör äldre delen

Interiör nyare delen

Eksjö, camping

Tranås

Vetlanda

Mer info och anbud

För mer information och anbud kontakta advokat Fredrik Lager, tel 076-851 52 98, fredrik.lager@amberadvokater.se

Konkursförvaltaren äger under pågående anbudsförfarande rätt att sälja egendomen och kan därmed avbryta anbudsförfarandet.

Fri prövningsrätt förbehålles.