Konkursanbud Hittarps Fastighets AB – handelsträdgård och industrifastigheter

Hittarps Fastighets AB försattes i konkurs 2022-07-07. Anbud infordras nu på fastigheterna Östra Göinge Soldaten 6 och 20 samt på fastigheten Östra Göinge Soldaten 19. Anbud ska vara advokatbyrån tillhanda senast 2022-09-30.

Fler bilder finns i objektbeskrivningarna!

Fastigheterna Soldaten 6 och 20

Fastigheterna Soldaten 6 och 20, med adress Brobyvägen 5 resp Högersvängen 2 i Glimåkra, omfattar totalt ca 25 000 kvm och på fastigheterna finns växthus, lagerutrymmen och verkstad mm.

Fastigheten Soldaten 19

Fastigheten Soldaten 19, belägen intill Brobyvägen söder om fastigheten Soldaten 20, omfattar ca 81 000 kvm och är bebyggd med enklare lagerbyggnad samt äldre sågverksrelaterade byggnader.

Anbud

Anbud ska vara advokatbyrån tillhanda senast 2022-09-30. Fri prövningsrätt och rätt att under anbudstiden överlåta egendom under hand förbehålles.

Mer information

Närmare upplysningar kan erhållas av advokaten Håkan Molander, tel 0451–710 401.