Arvsfråga: Min bror har fått köpa mammas hus till underpris! Vad kan jag göra?

Jag kan inte komma överens med min mina syskon efter mammas bortgång och dessutom har min bror fått köpa mammas hus till underpris! Vad kan jag göra?

Våra advokater ser ofta att tvister uppkommer mellan syskon och släktingar som gäller fördelningen av arvet. Det händer att någon känner sig missgynnad i förhållande till övriga arvtagare och någon kan ha förmått en äldre förälder att skänka bort egendom. Då kan det vara bra att be tingsrätten utse en boutredningsman, som opartiskt utreder och avvecklar dödsboet. Om någon gynnats på övriga syskons bekostnad kan man bland annat luta sig mot reglerna om förskott på arv eller reglerna om det förstärkta laglottsskyddet.

Amber Advokater

Brodern som fått köpa mammans hus till underpris får sannolikt räkna av en del av husets värde på sin arvslott. Om ett syskon istället har fått en fastighet som gåva, kan det finnas en skyldighet att lämna tillbaka fastigheten eller motsvarande värde till dödsboet. Situationen kan snabbt bli komplicerad om inte syskonen i ett dödsbo kan enas. Olika lagparagrafer kan åberopas och man kan väcka talan för att få allt från bouppteckning till arvskifte prövat i domstol. Viktigt att tänka på här är att det finns tidsfrister för när man måste lämna in sin stämningsansökan i olika frågor för att kunna få dem prövade.

Tänk på att vara noga med att upprätta dokument såsom testamenten, äktenskapsförord, gåvobrev, framtidsfullmakter och andra juridiska dokument för att undvika arvstvister. Arvstvister är komplexa med många olika frågeställningar att reda ut.

Känner du igen problemen som beskrivs? Amber Advokater har en hel rad erfarna jurister som kan hjälpa till med arvsfrågor!

Kontakta någon av oss