Fem saker att tänka på vid skilsmässa

Här har advokaten Henrik Månsson summerat vad du behöver tänka på vid en skilsmässa.
– Vare sig ni är överens eller inte om hur boet ska delas upp, så finns det några punkter att se över vid skilsmässan, eller vid äktenskapsskillnaden som det heter juridiskt, säger Henrik Månsson som har arbetat i många år med bodelningar. 

1. Ansök om äktenskapsskillnad

En skilsmässa består förenklat av två delar, skilsmässa och bodelning. Du ansöker om skilsmässa (även kallat äktenskapsskillnad) hos tingsrätten. Om ni båda är överens om att skilja er fyller ni enklast i en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad, som finns på Domstolsverkets hemsida. Är det bara en av er som vill skilja sig fyller den personen i blanketten benämnd ’Ansökan om stämning – äktenskapsskillnad’, som också finns på Domstolsverkets hemsida. Tänk på att det blir så kallad betänketid (sex månader) om ni har barn under 16 år varaktigt boende hos er eller om bara en av er vill skilja sig.

2. Gör en bodelning

En bodelning innebär att era ekonomiska tillgångar och skulder delas upp mellan er. En bodelning görs normalt vid äktenskapsskillnad eller vid makes dödsfall. Ni får som huvudregel hälften var av det sammanlagda värdet på giftorättsgodset efter avdrag för skulder. Allt giftorättsgods ska tas med i bodelningen och ges ett värde, exempelvis bostad, bohag, bilar, pengar på bankkonton och så vidare. Sen är det upp till er makar att dela upp tillgångarna i boet praktiskt.

3. Upprätta ett bodelningsavtal

Bodelningen dokumenteras vanligtvis genom att parterna upprättar ett skriftligt avtal, ofta med hjälp av advokat. Bodelningsavtalet är viktigt eftersom det anger hur ni delar upp egendomen emellan er och är ett bevis på att en bodelning har skett. Det gäller för övrigt oavsett om ni varit gifta eller sambor. Bodelningsavtalet kan ses som ett juridiskt avslut på era tidigare gemensamma ekonomiska förhållanden.

Henrik Månsson har lång erfarenhet av bodelningar.

4. Kontakta en advokat för rådgivning

En bodelning kan innehålla komplexa frågeställningar. För att den ska bli juridiskt korrekt är det ofta värdefullt att anlita en advokat som är specialiserad på ekonomisk familjerätt. Det är numera vanligt med mallar på internet, men det finns stora risker att använda den typen av mallar utan att ha någon sakkunnig som analyserar just er situation. I värsta fall kan felaktigheter leda till ogiltiga avtal eller oönskade ekonomiska effekter. Om ni är överens kan en advokat bistå er båda i bodelningen. Men det är också vanligt att advokaten endast företräder en av er och bevakar då endast den makens, dvs sin klients, intressen.

5. Se över testamenten, försäkringar och andra avtal

När ni skiljer er är det viktigt att även se över era juridiska handlingar, exempelvis testamenten. Detsamma kan gälla andra dokument såsom borgensförbindelser eller försäkringar med förmånstagare.

Vi arbetar med bodelningar