Det viktigaste är förståelsen för kundens affär, menar Jonas Hjelm, ny biträdande jurist med fokus på affärsjuridik

JÖNKÖPING:

Senast i raden av nyanställda jurister med ett starkt personligt engagemang är Jonas Hjelm, som stärker Amber Advokaters erbjudande inom affärsjuridiken i Jönköpingsregionen.

Jonas Hjelm, biträdande jurist med fokus på affärsjuridik. Foto Anna Hållams.

Jonas kommer närmast från Sveriges ledande företag inom revision, skatte- och affärsrådgivning där han arbetat med rådgivning inom affärsjuridik.

– Juridiken är en viktig del i allt företagande, men viktigast av allt är alltid affärsmässigheten och verksamhetens övergripande mål. Som jurist månar jag därför om att behålla det större perspektivet på kundens affär, där juridiken kan fungera som en stöttepelare i större affärsdrivande beslut, säger Jonas.

Nära samarbeten ger bäst förutsättningar

Att jobba lokalt och nära kunden gör att förståelsen och samarbetet kan fördjupas, vilket gör att startsträckan förkortas i rådgivningsprocessen. Jonas framhåller att juridisk rådgivning, speciellt när det gäller affärsjuridik, ger störst kundnytta när perspektivet dessutom tillåts vara brett. Det kan gälla både rent juridiska frågor, men inte minst affärsmässiga avväganden. Här måste förståelsen för kundens affär, utmaningar och vision alltid vara vägledande.

– När jag först kom i kontakt med affärsjuridiken kände jag instinktivt att jag hade kommit rätt, berättar Jonas. Här kommer mitt breda juridiska intresse verkligen till sin rätt. Både för mig och för kunden.

Stort engagemang

Att affärsjuridik och företagandets villkor utvecklats till ett intresseområde som engagerar Jonas är tydligt. Och även om den egna familjen ligger på en ohotad förstaplats, kan man ana att både träningspass på gymmet och racketsporterna får vara på sin vakt för att inte bli utkonkurrerade på Jonas lista över fritidsintressen.

– Juridik kan ju vara så fantastiskt kul! konstaterar Jonas.


Vi kan inte annat än att hålla med och önskar Jonas varmt välkommen till Amber Advokater.

Du är alltid välkommen till oss med dina frågor om juridik!