Stärkt barnperspektiv i vårdnadstvister

Förra året kom ett flertal viktiga lagändringar som gäller vårdnadstvister och i år kommer ytterligare bestämmelser på området. Allt görs för att stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa, skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och för att stärka barnperspektivet i vårdnadsprocessen.

Antalet vårdnadstvister i domstol har ökat stort de senaste 15 åren och det är många barn som berörs.

– Jag som arbetar med juridik som rör barn välkomnar att barnrättsperspektivet fortsätter att stärkas, säger advokaten Elin Jaresund, som ser hur vårdnadstvister kan tära på både barn och föräldrar. Det är inte ovanligt att en vårdnadsprocess tar ett år eller längre, fortsätter Elin, och jag ser också att samma parter kommer tillbaka till domstolen rörande samma barn. Det är viktigt att hjälpa föräldrar att så snabbt som möjligt hitta hållbara lösningar i frågor som rör deras barn.

Barnens rätt stärks bland annat genom de här ändringarna:

  • Vid ett informationssamtal ska föräldrar som överväger att inleda en tvist i domstol i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge få information som syftar till att hitta den lösning som är bäst för barnet.
  • Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende eller umgänge.
  • Barnets rätt att få information och komma till tals stärks.
  • Socialnämnden får hålla samtal med barnet utan samtycke av vårdnadshavare.
  • Det finns möjlighet att i vissa fall utse en tillfällig vårdnadshavare för barn.
  • Det finns en lagstadgad tidsgräns för att familjerättens utredningar rörande barnets bästa inte ska dra ut på tiden.

Vi arbetar med vårdnad, boende och umgänge med barn