Ett par tips när du står inför en tvist om vårdnad, boende och umgänge

Ett par tips när du står inför en tvist om vårdnad, boende och umgänge

Om du står inför en tvist om vårdnad, boende och umgänge, så finns det några saker som kan vara bra att tänka på:

  1. Kontakta familjerätten via socialförvaltningen i din kommun och se om ni kan få hjälp att lösa situationen genom samarbetssamtal. Detta är kostnadsfritt men kräver att ni båda vill ta hjälp av familjerätten. Familjerätten håller även informationssamtal.   
  2. Kontakta en advokat eller biträdande jurist som har vårdnads-, boende – och umgängestvister som sin spetskompetens. Av denna person kan du få information om hur en tvist om vårdnad, boende och umgänge fungerar rent juridiskt och få lite tips på vägen. Det kan därför vara bra att kontakta en advokatbyrå redan under tiden som du går hos familjerätten.
  3. Om situationen inte går att lösa vid familjerätten, så kontaktar du advokaten eller den biträdande juristen igen för att komma vidare. Denna person utarbetar då, tillsammans med dig, ett förslag på en lösning. Sedan skriver advokaten eller den biträdande juristen till motparten och presenterar ditt förslag.
    Ibland godtar den andra parten förslaget och ibland kan man utifrån förslaget förhandla sig fram till en lösning som båda är nöjda med. Detta är det absolut bästa för alla inblandade, i synnerhet för barnen.

Kontakta gärna oss på Amber Advokater och be att få prata med en advokat eller biträdande jurist som arbetar med vårdnad, boende och umgänge med barn. Vi har stor erfarenhet av dessa frågor. Vi är också vana vid tvister i domstol, om ditt ärende skulle gå så långt.

I hemförsäkringen ingår ofta rättsskydd. Kontrollera vad som gäller för just din försäkring. Oftast kan rättsskyddet finansiera delar av kostnaden för din advokat eller biträdande jurist. Om du inte har en försäkring och låg inkomst kan det vara så att du har rätt till statlig rättshjälp.

Mer info och råd finns i de länkade texterna och videoklippen!

Andra inlägg om vårdnad, boende och umgänge med barn

Kontakta oss