Så här går en skilsmässa till

En skilsmässa påbörjas genom en ansökan till den lokala tingsrätten. Ni kan lämna in en gemensam ansökan eller så lämnar du in en enskild ansökan. Du som vill skilja dig har alltid rätt till det, du behöver inte förklara varför. Hur lång tid skilsmässan tar beror främst på om tingsrätten anser att det behövs betänketid eller inte.

Betänketid innebär att skilsmässa inte meddelas direkt, utan att ni måste vänta i minst sex månader från det att betänketiden börjat att löpa. Tingsrätten räknar ut betänketiden och meddelar vilken dag ni tidigast kan begära att få fullfölja skilsmässan.

Om inte någon av er begär att skilsmässan ska fullföljas inom ett år från dagen som betänketiden börjar att löpa skriver tingsrätten av målet. Det innebär att ni fortfarande är gifta med varandra.

Syftet med betänketid är att förhindra förhastade skilsmässor, särskilt om det finns barn med i bilden. Tingsrätten beslutar därför om betänketid om den ena av er eller båda har vårdnaden om och varaktigt bor tillsammans med eget barn som är under 16 år. Betänketid förordnas också om endast en av er vill skiljas. Det finns dock ett undantag från dessa bestämmelser och det är om ni har levt åtskilda under de senaste två åren. 

Tingsrätten meddelar en skilsmässa genom dom. Denna dom kan överklagas. När tiden för överklagande har gått ut är ni inte längre gifta med varandra. Tingsrätten meddelar då Skatteverket som registrerar skilsmässan i folkbokföringen.

När en skilsmässa har gått igenom är huvudregeln att ni också måste skilja er ekonomiskt. Detta sker genom en bodelning. En skilsmässa kan också aktualisera frågor om vårdnad, boende och umgänge med barn.

Tveka inte att kontakta oss i ett tidigt skede för att få juridiska råd! Nedan ser du vilka jurister hos oss som arbetar med familjerättsliga frågor.

Aktuellt

Kontakta oss