En större gåva kan räknas som ett förskott på arv

Om en förälder ger en gåva, till exempel en sommarstuga eller en båt, till ett av sina barn är huvudregeln att gåvan ska ses som ett förskott på arv. Lagen utgår från att föräldrar inte vill behandla sina barn olika. Arvet efter föräldern blir alltså mindre för den som fått gåvan. Men det finns sätt att gå runt frågan om förskott på arv.

fritidsbåt

Föräldern kan välja att skriva ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Eller skriva det tydligt i sitt testamente. Då dras vanligtvis inte värdet för gåvan bort från arvet när det en dag ska fördelas. Man kan dock aldrig ge eller testamentera bort barns rätt till sin laglott, vilket är halva arvslotten.

Alla gåvor räknas inte av från arvet

Allt som föräldern ger bort till barnen räknas förstås inte av från arvet. Gåvor kan ses som en förälders underhålls­skyldighet eller som en vanlig gåva i samband med högtidsfirande. Lagen tittar på om gåvan är rimlig i förhållande till givarens ekonomiska villkor.

– Värt att tänka på är också att det kan räknas som förskott på arv om till exempel ett hus säljs till ett av barnen till ett pris som är under marknadsvärdet, säger Martin Rickhag, advokat på Amber Advokater.

Gåvor till andra än de egna barnen

När det gäller gåvor till andra personer, som inte är gåvogivarens barn, är huvud­regeln att gåvan inte ska räknas av från eventuella framtida arv. Det är alltså det motsatta mot om föräldern ger en gåva till sitt barn. Även här kan den som ger gåvan skriva i ett gåvobrev eller i sitt testamente hur den ska räknas – som förskott på arv eller inte.

Oklarheter kan leda till tvister

Arvstvister uppstår ofta om man inom dödsboet inte är ense om hur gåvor ska bedömas. Att skriva gåvobrev och testamenten kan underlätta för efterlevande att förstå hur tanken var, när en större gåva gavs bort.

Våra jurister kan ekonomisk familjerätt

Kontakta oss för frågor som gäller arv, gåvor, testamenten eller andra juridiska dokument! Våra familjerättsliga advokater arbetar också med t. ex. bodelningar.

Läs mer om arvsfrågor

Kontakta oss!