Vad händer egentligen med det jag äger när jag går bort?

När du går bort ska din egendom överföras till en eller flera andra personer. Man säger med juristtermer att kvarlåtenskapen ska överföras till nya rättighetshavare, vilket även kan vara till exempel stiftelser och fonder. Advokaten Martin Rickhag lotsar oss igenom några av de vanligaste frågorna om vad som händer med det du äger när du går bort.

Vem är arvinge?

Kvarlåtenskapen, dvs det som finns kvar i form av t ex hus, saker och pengar, fördelas vanligen mellan arvingar och testamentstagare. Lagen bestämmer vem som är arvinge och hur arvet ska fördelas mellan arvingarna. Om det finns ett testamente så styr också det hur egendomen ska fördelas.

Lagen beskriver olika arvsklasser. I den första arvsklassen finns den avlidnes bröstarvingar, till exempel egna barn. I den andra och tredje arvsklassen finns bland annat den avlidnes föräldrar och far- och morföräldrar.

Maken ärver i första hand om det bara finns gemensamma barn

Om det finns gemensamma barn ärver den efterlevande maken med fri förfoganderätt.

Det innebär att den efterlevande maken kan konsumera eller sälja egendomen, men har inte rätt att testamentera bort den. De gemensamma barnen får vänta på sitt arv tills den efterlevande maken också har gått bort. Bra att tänka på är att ni inte ärver varandra automatiskt om ni är sambor. För detta krävs ett testamente.

Särkullbarnen ärver direkt

Särkullbarn är barn som den ena föräldern haft med sig in i förhållandet. I dagligt tal bonusbarn. Då har dessa rätt att få ut sitt arv på en gång och behöver inte vänta på att den efterlevande maken också går bort. Helt utan arv står ändå inte maken i dessa situationer. Han eller hon har alltid rätt att behålla egendom till ett värde av fyra basbelopp. Särkullbarn kan avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken så att han eller hon till exempel kan bo kvar i huset.

Det här verkar krångligt! Hur vet man om man gör rätt?

– Det är nog så att det kan vara svårt att hänga med i turerna när det gäller arvsfrågor om man är ovan att hantera sådana frågor, säger advokaten Martin Rickhag. Det är ett komplext rättsområde. Det viktigaste är att du i god tid funderar över hur du vill att dina pengar och egendom ska fördelas den dag du går bort. Sedan kan du alltid kontakta oss för rådgivning och för att upprätta testamenten och andra dokument som underlättar för efterlevande.

Mer om arvsfrågor

Kontakta oss