Om jag vill ge bort egendom till mina barn, vad bör jag tänka på?

Det finns några saker att tänka på om du vill ge egendom som gåva till ett eller flera av dina barn. Om barnet som fått en gåva gifter sig ingår gåvan vid en bodelning, om barnet senare skulle skilja sig.

För att skydda gåvan måste det finnas ett skriftligt gåvobrev där det också står att gåvan är enskild egendom. Dessutom bör det stå i gåvobrevet om gåvan ska räknas som förskott på arv, så att det blir rättvist mellan syskonen. Det bör också framgå i ditt testamente vilka gåvor som är enskild egendom. Annars finns en risk att gåvorna tas med vid en eventuell framtida bodelning.

Andra artiklar om arvsrätt, bodelningar och testamenten

Vi kan hjälpa dig med familjerättsliga frågor