Bolag till försäljning. Konkursanbud.

Konkursanbud Food 4 You i Hässleholm – grossiströrelse inom livsmedel

Food 4 You i Hässleholm AB försattes efter egen ansökan i konkurs den 11 juni 2024. Bolaget har bedrivit grossiströrelse främst med frysta varor under i huvudsak de egna varumärkena Fisherman Seafood, Lantgården och Majas. Bolaget är certifierat för IP Livsmedel och innehar MSC- och ASC certifiering.

Med anledning av konkursen är verksamheten i sin helhet inklusive ovan angivna varumärken till salu.

Observera att anbudsunderlaget kan komma att uppdateras under anbudstiden.

Bakgrund   

Food 4 You startade 2002 i Hässleholm och har en lång och bred erfarenhet inom butiks- och grossistnäringen. Företaget köper, säljer, lagerhåller och distribuerar främst djupfrysta produkter till svensk dagligvaruhandel genom de egna varumärkena Fisherman Seafood, Majas och Lantgården. Verksamheten är certifierad enligt IP Livsmedel och innehar MSC- och ASC certifiering, alla utställda av Intertek.

Omsättningen uppgick räkenskapsåret 1.7.2021-31.12.2022 till ca. 238 MSEK och enligt en preliminär resultatrapport för räkenskapsåret 2023 till ca. 163 MSEK.        

Bolaget har bedrivits i, av systerbolaget 2 J Fastigheter AB, förhyrd lokal i centrala Hässleholm. Även 2 J Fastigheter har försatts i konkurs med Amber Advokater som konkursförvaltare. Vid konkursen sysselsatte verksamheten ca. 7 anställda.

För konkursboets räkning infordras nu anbud på den av konkursbolaget bedrivna rörelsen, inklusive kontorsinventarier samt rätten till ovan angivna varumärken etc.

Villkor för försäljningen

Försäljningen sker på i huvudsak följande villkor:

  • Tillträde sker enligt överenskommelse.
  • Hela köpeskillingen betalas kontant vid tillträdet.
  • Inventarier, etc. säljs i befintligt skick utan särskilda garantier.

Dokumentation

Komplettering av dokumentationen sker fortlöpande på denna sida och omfattar:

Årsredovisning 210701-221231

Inventarieförteckning

Varumärken:

Mer information

Intresseanmälan och frågor rörande försäljningen besvaras av Håkan Molander.

Anbud

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 1 juli 2024.
Anbud skickas per mejl till hakan.molander@amberadvokater.se.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att i förtid avbryta anbudsförfarandet.

Mer information

Håkan Molander, konkursförvaltare
hakan.molander@amberadvokater.se
0451-71 04 00 (växel)
0451-71 04 01 (direkt)