Med anledning av 2USE:s konkurs

2USE Försäljnings AB försattes i konkurs den 8 februari, 2024. Amber Advokater med advokat Håkan Molander utsågs till konkursförvaltare. Juristen Mauro Verbuyt biträder honom i konkursen.

Bolaget har sålt begagnade kläder och andra varor åt privatpersoner genom vad man kallat för kommissionsförsäljning. Uppskattningsvis 4 000 – 5 000 privatpersoner har lämnat in sina varor för försäljning. Totalt finns det cirka 150 000 – 200 000 plagg.

Om äganderätt och separationsrätt

Konkursförvaltningen har gjort bedömningen att äganderätten till den inlämnade egendomen har övergått till bolaget och därför tillhör konkursboet. Med hänsyn till 2USE allmänna villkor, som inlämnarna har godkänt vid inlämning, gör konkursboet bedömningen att det inte föreligger kommissionsförsäljning i Kommissionslagens mening i detta fall. Det innebär att lagen om rätt att få tillbaka sina saker inte gäller.  

I konkursförvaltningens mening finns det inte heller, vad som kallas för, separationsrätt utifrån generella säkerhetsrättsliga principer. Separationsrätt vid konkurs innebär att vissa personer har rätt att återfå inlämnad egendom även efter att företaget gått i konkurs.

Vad konkursen innebär för dig som lämnat in varor för försäljning

2USE:s konkurs innebär att du som lämnat in begagnade kläder eller andra varor till 2USE inte kommer att få tillbaka dina saker. Det innebär också att du inte heller kan förvänta dig att få betalt för saker som bolaget har sålt före konkursen.

Mer information

Vid frågor om separationsrätt i allmänhet kan du som privatperson kontakta Konsumentverket på konsumentverket.se.

Kontaktperson för frågor gällande 2USE:s konkurs:

Mauro Verbuyt
mauro.verbuyt@amberadvokater.se

Notera att ett samtal med konkursförvaltningen dessvärre inte kommer att ändra bedömningen kring äganderätten. Konkursförvaltningen har inte heller mer information att lämna än vad som redogjorts för här.