Uppdaterad konkurslag den 1 juli – modernare och effektivare

Den 1 juli uppdateras konkurslagen på en rad punkter som ska effektivisera och modernisera konkursförfarandet. Bland annat ska all skriftlig kommunikation i konkursförfarandet kunna ske i digital form. En digital ansökan om konkurs ska skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift.

– Vi står rustade och redo för de nya rutinerna, säger konkursförvaltaren Mikael Halonen Carling, t h. Här tillsammans med biträdande juristen Tomas Granqvist, t v.

Det så kallade edgångssammanträdet i tingsrätten ersätts med en ordning där den som har gått i konkurs bekräftar bouppteckningen vid ett sammanträde hos konkursförvaltaren.

Det görs även vissa andra förändringar av konkurshanteringen när det gäller omhändertagandet av bokföringshandlingar, förvaltarens berättelser och utbetalningen av utdelningsmedel till fordringsägare.

– Det är förstås positivt att vi kan utnyttja de digitala möjligheterna i större utsträckning än tidigare, men skillnaden för parterna i konkurserna blir inte så markant, menar konkursförvaltaren Mikael Halonen Carling. Den största förändringen är av administrativ karaktär och vi inom Amber Advokater står rustade och redo för de nya rutinerna.

Amber Advokater har tio konkursförvaltare och ett flertal administratörer som kan hantera både stora och komplexa konkurser. Läs mer om konkurser här.

Vi arbetar med konkurser