Ny förordning om stöd till fastighetsägare som ger hyresrabatt

Regeringen har nu antagit en förordning om stöd till fastighetsägare som ger hyresrabatt till hyresgäster inom branscher som drabbats ekonomiskt p.g.a. pågående pandemi.

Hyresvärdarna ska i efterhand ansöka om kompensationen genom ett digitalt ansökningsförfarande på länsstyrelsernas webbplatser. Ansökningar kommer att tas emot från och med den 1 juli t.o.m. den 31 augusti.

Amber Advokater

Förutsättningarna för att erhålla stöd enligt förordningen:

  • Hyresgäst och hyresvärd ska ha ingått avtal om hyra av lokal med en hyra som helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor senast 1 mars 2020
  • Hyresgästen ska ha hyrt lokal under perioden 1 april t.o.m. 30 juni
  • Parterna ska senast 30 juni 2020 ingått en överenskommelse om rabatt på hyran för perioden 1 april t.o.m. 30 juni där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period och på i övrigt oförändrade villkor

I förordningen framgår även vilka branscher som hyresgästerna ska vara verksamma inom för att stödet ska kunna nyttjas.

Den maximala ersättningen från staten är 50 % av rabatten på det fasta hyresbeloppet. Stödet får dock aldrig vara högre än 25 % av den tidigare fasta hyran. Det finns inte någon definition på vad som ingår som fast hyresbelopp.

Förordningen hittar du här: https://svenskforfattningssamling.se/doc/2020237.html

Vi arbetar med hyresrätt och fastighetsrätt