Företagare gynnas av slopad värnskatt

Vid årsskiftet kom en rad nya lagar och bestämmelser. En nyhet är att värnskatten slopades. Det innebär att fåmansföretagare från och med nu kan erhålla utdelning och försäljningsvinst till lägre beskattning.

Förvärvsinkomster (inkomst av tjänst och näringsverksamhet) beskattas enligt en progressiv skatteskala med en nedre och övre skiktgräns.

Den övre skiktgränsen uppgick förra året till 689 300 kronor per år. Över denna gräns har förvärvsinkomster beskattats med kommunal skatt samt statlig skatt om 25 % där de sista 5 % utgjordes av den s.k. värnskatten. Det är den extra statliga skatten om 5 % som sedan den 1 januari 2020 är avskaffad.

Från och med i år beskattas förvärvsinkomster upp till 509 300 kronor (beskattningsbar förvärvsinkomst) med kommunal skatt. Hur hög kommunalskatten är beror på i vilken kommun en person är bosatt. För inkomster som överstiger detta belopp utgår både kommunal skatt och en statlig inkomstskatt om 20 procent.

Den slopade värnskatten kan även påverka beskattningen av utdelning till delägare i fåmansföretag samt beskattning av vinst vid delägares försäljning av aktier i fåmansföretag.

Detta innebär att ägare med utdelningsbara medel i sina bolag eller ägare som kan förvänta sig göra en större vinst vid försäljning av sina bolag framöver kan erhålla utdelning och försäljningsvinst till lägre beskattning.

Fråga Lisa om skatterätt