Nu får polisen avlyssna utan brottsmisstanke

Den 1 oktober 2023 infördes en lagändring som innebär att polisen får avlyssna personer i hemlighet utan en konkret brottsmisstanke. Det kan röra sig om avlyssning av mobiltelefoner, inhämtning av människors positioner eller avlyssning av utrymmen och kameraövervakning.

Tidigare har bara Säkerhetspolisen haft möjlighet att använda avlyssning utan konkret brottsmisstanke, i förebyggande syfte för att upptäcka och förhindra brott mot rikets säkerhet. Det har då rört sig om bland annat terroristbrott och spioneri.

Nu ska de preventiva tvångsmedlen få användas i fler fall med koppling till kriminella nätverk. Främst handlar det om de allvarligaste brottstyperna, exempelvis mord och allmänfarlig ödeläggelse som begås i gängmiljö eller i organiserade former.

Beslutet om den preventiva avlyssningen måste fattas av domstol.

Lagändringen har varit efterfrågad av både polis och åklagare, men den har fått kritik från bland annat Advokatsamfundet och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Kritiken har bland annat varit inriktad på att avlyssningen kan komma att omfatta en allt för stor personkrets som inte kan misstänkas för brott.

Kontakta våra brottmålsadvokater