Kontaktförbud – ett skydd utan garantier

Vi får ofta frågor om kontaktförbud i ärenden där vi företräder brottsoffer som utsatts för våld, hot eller sexualbrott. Det är vanligt att gärningspersonen är någon som brottsoffret har eller har haft en nära relation till.

Om det finns risk för att en person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter en annan, kan den personen få ett kontaktförbud. Kontaktförbud innebär förbud mot att besöka, ringa, skicka meddelande eller på annat sätt kontakta personen som förbudet är avsett att skydda (skyddspersonen).

Ansök hos polisen

Ansökan om kontaktförbud görs hos polisen och beslut fattas av åklagare. Åklagaren ska göra en bedömning om det finns risk för framtida brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier. Utredningar om kontaktförbud ska bedrivas snabbt. Huvudregeln är att beslut ska fattas inom ett par veckor.

Varje beslut om kontaktförbud ska föregås av en så kallad proportionalitetsbedömning, vilket innebär att skälen för ett förbud ska vägas mot de konsekvenser förbudet innebär för förbudspersonen.

Inte ett absolut skydd

Några av de frågor som åklagaren tar hänsyn till vid riskbedömningen är om det finns tidigare brott mot skyddspersonen, om det finns tidigare brott mot någon annan och om det pågår en brottsutredning mot den person som förbudet är avsett för.

– Kontaktförbud innebär inte ett absolut skydd mot farliga eller hotfulla situationer. Men den som bryter mot ett kontaktförbud kan dömas för ett brott som kallas överträdelse av kontaktförbud, säger Kristina Mannerback, biträdande jurist med lång erfarenhet inom området.

Vi kan hjälpa dig med råd och stöd om du funderar på att göra en polisanmälan om brott eller en ansökan om kontaktförbud. Se kontaktlistan nedan!

Föreläsningar om kontaktförbud

Kristina Mannerback har en mångårig erfarenhet som åklagare med specialisering inom bl.a. våld, hot och sexualbrott i nära relation och hon har fattat många beslut om kontaktförbud. Hon har även arbetat med nationell metod- och praxisutveckling inom området kontaktförbud under sin tid på Åklagarmyndigheten och hon har därför en djupgående rättslig kunskap om de risk- och proportionalitetsbedömningar som ska göras. Vill du boka en föreläsning? Kontakta Kristina! 

Vi arbetar med brottmål