Slopad ungdomsrabatt för unga vuxna kan ge längre fängelsestraff

Den omdebatterade ungdomsrabatten har från årsskiftet ändrats. Den nya lagen innebär bland annat att om en 18-20-åring har begått ett brott, och det är föreskrivet minst ett års fängelse för brottet, så ska inte domstolen ta särskild hänsyn till den unga åldern när straffet bestäms. Det krävs inte heller längre särskilda skäl för att döma unga myndiga lagöverträdare till fängelse.

Det innebär en ändring från hur det varit tidigare, då så kallad ungdomsrabatt har getts till alla mellan 15 och 21 år. Ju yngre gärningsman desto högre rabatt.

– Jag är tveksam till de nya reglerna, kommenterar advokat Robert Attesjö ändringarna. Straffrabatterna grundar sig på biologiska och psykologiska hänsynstaganden och att unga människor har en outvecklad ansvarsförmåga och en större känslighet för straff och sanktioner. Jag menar att det motiverar en större tolerans i bemötandet av unga lagöverträdare.

Här kan du hitta alla våra advokater som tar offentliga försvar.

Våra försvarsadvokater och målsägandebiträden