Ett par råd till dig som är på väg in i en företagstransaktion

En företagstransaktion kan innehålla många känsliga punkter och fallgropar. I synnerhet när det, vilket ofta är fallet, ska gå fort och många eller långväga aktörer är inblandade. Det konstaterar advokaten Eleonor Kjellén som tillsammans med affärsjuridiska teamet i Karlskrona hjälpt många klienter att säkra en företagsförsäljning eller köp.

– Just nu arbetar vi med flera transaktionsprocesser, men under pågående arbete kan vi inte berätta något om dem, säger Eleonor.

Bland de bolag Amber Advokater har företrätt i intressanta transaktioner kan vi nämna Instalcos förvärv av Elinstallationer i Karlshamn AB och Lampans Elinstallationer AB i Karlskrona som genomfördes under senvåren. Genom förvärvet etablerar sig Instalco nu i Blekinge. I transaktionen har Eleonor Kjellén tillsammans med Magnus Lindsten företrätt säljaren.

– Instalco företräder en dynamisk bransch och är ett intressant bolag, menar Eleonor. Det har varit spännande att vara med på resan tillsammans med Fredrik Jönsson som ägde de båda sålda bolagen.

Fredrik Jönsson, som behållit sin post som vd i bolagen, menar att koncerngemenskapen ger förutsättningar att både utveckla affärerna och medarbetarna.

Våga fråga

Eleonor Kjellén betonar att varje transaktionsprocess är unik och att det är svårt att ge generella råd till företag som planerar att förvärva eller sälja bolag. Men två saker vill hon ändå skicka med:

1. Koppla in advokat så tidigt som möjligt i processen.

– Genom att vara med tidigt kan vi skapa bättre förutsättningar för en lyckad transaktion och man kan undvika misstag som annars är vanliga tidigt i processen, säger Eleonor.

2. Våga fråga.

– Om man inte har gått igenom en transaktion tidigare, finns många begrepp och steg som kan verka komplicerade, menar Eleonor. Det är därför vi finns med på vägen och vi förklarar gärna både processen och begreppen. Vi ser förstås också till att rätt saker blir gjorda i rätt tid.

Våra affärsjurister