Skriv avtal - minimera riskerna i affärsverksamheten

Undvik onödiga risker – skriv avtal

Många goda intentioner till trots är det lätt hänt att parterna i olika situationer inte är överens. Det kan vara delägarna i ett aktiebolag, ett bolag som regelbundet levererar varor till ett annat eller något som går snett vid en enstaka försäljning. Vad alla dessa tre exempel har gemensamt är att det är möjligt för parterna att i förväg skriva ett genomtänkt avtal för att reglera vad som ska hända vid situationer som annars skulle kunna leda till en tvist.  

Det är ofta lättare att komma överens om hur en situation ska lösas om man gör det redan innan problemet har uppstått och innan man blivit osams. Att sätta ett avtal i skrift redan från början gör det också lättare för båda parter att gå tillbaka och se vad man faktiskt har kommit överens om.

– Att skriva avtal handlar om att minimera risker i sin affärsverksamhet, säger advokaten Anna Remgård.

Vad ska vara med i avtalet?

Att i förväg fundera igenom olika situationer och hur de ska hanteras är ett bra sätt att förekomma tvister. Det kan vara svårt att veta vad som är viktigt att ha med i ett skriftligt avtal eller vilka problem som kan uppstå. Det kan också få stor betydelse hur man uttrycker sig i avtalet. Vissa begrepp eller formuleringar som brukar användas i avtal kan ha en specifik innebörd och det är viktigt att texten verkligen motsvarar det man själv vill förmedla.

En kunnig advokat kan hjälpa till med att ta fram ett avtal som passar i den aktuella situationen, men kan också granska avtalsförslag som tagits fram av motparten. En advokat kan givetvis också hjälpa till om man redan har hamnat i en avtalstvist.

Här kan du läsa mer om kommersiella avtal.

Kontakta oss när det gäller kommersiella avtal