Kränkningsersättning för barnfridsbrott

I veckan presenterades ett par efterlängtade beslut från Brottsoffermyndigheten, gällande kränkningsersättning för barnfridsbrott.

Brottsoffer­myndigheten bedömer att kränkningsersättningen till de utsatta barnen bör vara likvärdig med den kränkningsersättning som målsäganden till grundbrottet är berättigad till (alltså den närstående som exempelvis blir misshandlad eller hotad inför barnet).

Brottsoffermyndigheten har i besluten skrivit att barn som utsätts för barnfridsbrott i bostaden ofta har begränsade möjligheter att undgå att bevittna brottet. Gärningspersonen är också någon som de ska kunna känna förtroende för. Vidare betonas att forskning visat att barn som bevittnar brott löper ökad risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa och att det kan vara mer skadligt för barnet att uppleva våld i familjen än att själv utsättas för våld, eftersom barnet blir känslomässigt övergivet och skyddslöst.

– Vi som arbetar som särskilda företrädare för barn som utsatts för barnfridsbrott välkomnar Brottsoffermyndighetens vägledning. Alltsedan det nya brottet trädde i kraft sommaren 2021 har det varit osäkert hur barnets integritetskränkning ska bedömas när det gäller nivån på ersättning, säger biträdande jurist Kristina Mannerback.

Läs Brottsoffermyndighetens nyhet här.

Tidigare artiklar om barnens rätt

Vi arbetar som målsägandebiträden och som särskild företrädare för barn