En bodelning kan ha större betydelse än villaköpet

Delad nyckelring som symboliserar bodelning

Bodelningar kan vara komplexa. Ofta sägs det att villaköpet är den största privatekonomiska händelsen i livet, men även en bodelning i samband med skilsmässa kan vara det.

Mycket förenklat betyder det att ni som makar eller sambor förtecknar era tillgångar och skulder, delar på värdet av egendomen och sedan bestämmer vem som ska få viss egendom i boet. I samband med en bodelning på grund av skilsmässa kommer det upp många frågor som kan få stor betydelse för hur boet delas upp. Därför kan det vara klokt att ta sakkunnig hjälp. Bodelning görs inte bara vid skilsmässa utan också under bestående äktenskap eller om en av er går bort.

Allt värderas

Bodelningen ses som en fiktiv försäljning. Om det ingår fastigheter eller företag i boet, behöver ni värdera dem. Det är bra att kontakta revisorn för att stämma av och göra en så korrekt värdering av företaget som möjligt. Ni måste också se över och räkna ut en framtida skatt på tillgångarna som ska betalas om fastigheten eller företaget säljs. Det kallas skattelatens och ska räknas av från fastighetens eller aktiernas marknadsvärde.

jurister på Amber Advokater

Om ni har privata pensionsförsäkringar ska de ingå i bodelningen. Däremot brukar inte tjänstepensioner ingå, om det inte är så att tjänstepensionen är tecknad och inbetald av det företag som ägs av någon av makarna. 

Annat som ska ses över är testamenten eller gåvobrev med föreskrift om enskild egendom samt äktenskapsförord. Det här är några exempel på frågor som dyker upp vid en bodelning. Våra advokater arbetar ofta med att upprätta olika dokument som kan underlätta om en bodelning skulle bli nödvändig. De tar också uppdrag som bodelningsförrättare där de hjälper till när man inte kommer överens om bodelningen.

Fler inlägg om bodelning, arv och testamenten

Vi arbetar med familjerätt: