Johanna Pålsson - advokat med brottmål och familjerätt som inriktning

Vi säger grattis till Johanna Pålsson som har blivit advokat!

Du hittar Johanna Pålsson på vårt kontor i Karlskrona när hon inte är i rätten eller på möten med klienter. Johanna arbetar med brottmål och familjejuridik och företräder därmed privatpersoner som behöver juridiskt ombud. Nu har hon blivit advokat efter att ha arbetat sedan 2018 på byrån.

− Jag jobbar precis som tidigare med att sätta klienten i främsta rummet och se till klientens intressen, säger Johanna på frågan om det är skillnad att ha blivit advokat. Men som biträdande jurist på en advokatbyrå är det ett naturligt steg att när tiden är inne ansöka om inträde i Advokatsamfundet. Samtidigt är Advokatsamfundets etiska regelverk ingen nyhet, för samtliga jurister som arbetar på en advokatbyrå är bundna av och tar hänsyn till regelverket, även de som inte är advokater, förklarar Johanna.

Som 7-åring tittade Johanna på serien Ally McBeal med en kvinnlig advokat i huvudrollen och tänkte att ”det ska jag bli!”. När Johanna efter gymnasiet ansökte till juristprogrammet fann hon fortfarande advokatrollen intressant. Hon såg arbetet som humanjurist som ett sätt att kunna göra skillnad för den enskilde och hjälpa människor när de verkligen behöver det. Det har varit en stark drivkraft i valet av yrke, säger Johanna, som efter studierna och innan jobbet på Amber Advokater även suttit ting på Blekinge tingsrätt och därmed är tingsmeriterad.

Både ödmjuk och bestämd

Den som träffar Johanna möter en advokat som kan vara både lyhörd och ödmjuk, men som också kan vara bestämd och driven. Att vara tydlig är viktigt i relation till klienten, menar Johanna. Att kunna sätta sig in i situationen och klientens behov men samtidigt också se vad som är relevant för just det sammanhang som det aktuella ärendet gäller, anser Johanna är egenskaper hos en advokat som klienten har nytta av.

− Det är också är viktigt att man känner ett förtroende för sin advokat. Det är A och O att man har en bra relation och kan arbeta bra tillsammans som ett team, säger Johanna.

Som sista uppmaning vill Johanna skicka med:

− Tänk på att du kan önska att en viss jurist eller advokat ska företräda dig som försvarare eller målsägandebiträde, någon som just du känner ett förtroende för.