Profil

Emilia har gedigen erfarenhet av familjerättsliga frågor och är redo att bistå dig med juridiska råd som rör till exempel vårdnad, boende och umgänge med barn.

Från tidigare arbete på förvaltningsrätt har Emilia dessutom erfarenheter från arbete med tvångsmål såsom LVU och LVM. Hon tar även emot uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.

Emilia rör sig mellan Hässleholm, Kristianstad och Älmhult med omnejd, så tveka inte att kontakta henne!

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Amber Advokater 2022-
  • Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Malmö 2017-2018 och 2020-2022
  • Notarietjänstgöring, Växjö tingsrätt 2018-2020
  • Familjerättssekreterare, Osby kommun 2016-2017
  • Juristexamen och juris masterexamen i europeisk handelsrätt, Lunds universitet 2016